Elektrická nezávislosť

 Elektrická nezávislosť

 


Viac ako 90 % fotovoltaických panelov sa vyrába tradičnou kryštalickou technológiou, buď ako monokryštalické panely (všetky kryštály kremíku majú rovnakú orientáciu - podobne ako v diamante ) alebo polykryštalické panely (v článku sú viditeľné rôzne orientované kryštály kremíku). Fotovoltaický panel je schopný vyrábať elektrickú energiu bez priameho slnečného žiarenia, na základe difúzneho (rozptýleného) žiarenia, ktoré je na Slovensku prevládajúce. Monokryštál dosahuje lepšie výsledky pri priamom žiarení, polykryštál naopak pri dlhodobejšom difúznom žiarení.

 

 

 

 

 


 
 
Výstavba » Produkty » Elektrická nezávislosť