Najúspornejšie osvetlenie

Najúspornejšie osvetlenie

 

Kalkulácia spotreby a úsopry

Pomocou zelenej kalkulačky si môžete vypočítať spotrebu elektrickej energie pri vašom súčasnom využivaní žiaroviek v domácnosti.

 

Cena energie : €/kWh

Príkon žiarovky : W

Prevádzka žiarovky* : h

Počet žiaroviek v domácnosti : KsSpotreba energie za hodinu :

Spotreba energie za rok :

 

*Počet hodín dennej prevádzky žiarovky.

 

POZOR!
Oddeľovacím znakom desatinných čísel je bodka (.)

 


 

 
Výstavba » Produkty » Najúspornejšie osvetlenie