Hrubá stavba

Zelený dom - Štandard (Hrubá stavba)

Súčasťou Zeleného domu - Štandard je:

1. Základová doska

 

2. Celoplošná hydroizolácia stavby od základovej dosky

     (penetrák a lepenka)


3. Impregnácia stavby


4. Obvodové steny a vnútorné priečky

     (hrúbka stien a priečok 150 mm, hranol KVH)


5. Konštrukcia stropu

     (Kazetový strop)


6. Konštrukcia strechy

     (strecha v tvare A pri sklone 20°, latovanie, fóliovanie, plechová strecha)


 

 

 

 
Cenník » Hrubá stavba