Priebeh výstavby

Priebeh výstavby systémom Zelený dom

 

 

1. Základová doska

Činnosti súvisiace s výstavbou základovej dosky sú nasledujúce:

 

  • úprava terénu,
  • výkopové práce,
  • inštalácia inžinierskych prípojok,
  • betonáž,
  • zateplenie základovej dosky,
  • aplikovanie hydroizolácie na základovú dosku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavba realizovaná ZD - panelmi.

 

 

3. Strecha

Činnosti súvisiace s výstavbou strechy sú nasledujúce:

 

  • stavba drevenej konštrukcie z KVH hranolov,
  • inštalácia paropriepustnej fólie,
  • inštalácia strešnej krytiny.

 

 
Výstavba » Priebeh výstavby